ویروس کامپیوتری☠🦠🦟

تعریف ویروس کامپیوتری ویروس کامپیوتری یک برنامه مخرب است که برای انجام فعالیت های مخرب در یک دستگاه استفاده می شود.  فعالیت مخرب کد می‌تواند به سیستم فایل محلی آسیب برساند، داده‌ها را سرقت کند، سرویس‌ها را قطع کند، بدافزار اضافی را دانلود کند، یا هر اقدام دیگری که توسط نویسنده بدافزار در برنامه کدگذاری …

ویروس کامپیوتری☠🦠🦟 Read More »