دیزاین موج
موجی برای تغییر

درباره ما

شرکت فنی مهندسی دیزاین موج با هدف ارتقاء و توانمند سازی کسب و کار ها در حوزه تجارت الکترونیک پا به عرصه حضور گذاشته است. این تیم با ارائه خدمات طراحی سایت و تمامی خدمات مرتبط به این زمینه تلاش بر این دارد که در مسیر توانمند سازی تجارت ها به صورت الکترونیک قدم بردارد.

درباره ما

وقت بخیر
شرکت فنی مهندسی دیزاین موج با هدف ارتقاء و توانمند سازی کسب و کار ها در حوزه تجارت الکترونیک پا به عرصه حضور گذاشته است. این تیم با ارائه خدمات طراحی سایت و تمامی خدمات مرتبط به این زمینه تلاش بر این دارد که در مسیر توانمند سازی تجارت ها به صورت الکترونیک قدم بردارد.

اطلاعات عمومی
محمد حسین مخدومی

برندینگ چیست؟🏍🎎💸

برندینگ چیست – منشأ عمل برندسازی برندها از زمان شروع تجارت سال هاست که وجود داشته اند. هنگامی که محصول توسعه یافت، قیمت گذاری و

توضیحات بیشتر »
سید محمد علی آل طه
مدیر عامل
اینستاگرامتلفنایمیل
سید محمد حسین امام
مدیر طراحی سایت
سید یوسف صندید
مدیر طراحی گرافیک
محمد حسین نجمیان
مدیر بخش سئو