گرادیانت چیست؟

Gradient انتقال تدریجی از یک رنگ به رنگ دیگر است. این به طراحان اجازه می دهد تا تقریباً یک رنگ جدید ایجاد کنند. گرادیانت ها با افزودن ابعاد جدید و واقع گرایی به طرح، اشیا را برجسته می کنند. به بیان ساده، گرادیانت ها به تصویر عمق می بخشند. ما همچنین می‌توانیم به گرادیانت‌ها به …

گرادیانت چیست؟ Read More »