متاورس چیست؟

متاورس چیست؟/ کارایی و ویژگی های Metaverse ✨🎶🎮

تعریف متاورس: متاورس شبکه یکپارچه ای از جهان های مجازی سه بعدی است.  دسترسی به این دنیاها از طریق یک هدست واقعیت مجازی انجام می‌شود .کاربران با استفاده از حرکات چشم، کنترل‌کننده‌های بازخورد یا فرمان‌های صوتی، در Metaverse حرکت می‌کنند.  هدست ذهن کاربر را در تخیل غرق می‌کند و چیزی را که به عنوان حضور …

متاورس چیست؟/ کارایی و ویژگی های Metaverse ✨🎶🎮 Read More »