ادوب این دیزاین/ چیست و چه کاربردی دارد؟🖼🎨☁

بیشتر خلاقان با مجموعه ابزارهای Adobe Creative آشنا هستند. ادوب این دیزاین یکی از اجزای اصلی این مجموعه است و برای چندین دهه استاندارد صنعتی برای طراحان بوده است. Adobe InDesign  یک برنامه نرم افزاری برای انتشار دسکتاپ و صفحه آرایی است و می‌توان از آن برای ایجاد آثاری مانند پوستر، آگهی، بروشور، مجلات، روزنامه …

ادوب این دیزاین/ چیست و چه کاربردی دارد؟🖼🎨☁ Read More »