انواعCpu / (معرفی و انواع)

CPU چیست و انواعCpu ها / 6 نوع مختلف CPU   در این مقاله به معرفی سیستم پردازش مرکزی (CPU)و چند نوع از انواعCpu پردازیم. معرفی CPU مهمترین بخش کامپیوتر است. با توجه به CPU، کامپیوتر قادر است تمام کارهایی را که ما در خانه انجام می دهیم هر روز با استفاده از کامپیوتر انجام …

انواعCpu / (معرفی و انواع) Read More »