سهام داران گوگل💵🛰🔎

 گوگل/چه کسی مالک گوگل است؟/ 5 نفر از برترین سهام داران گوگل گوگل گوگل! یک غول جستجوی بزرگ در سپتامبر 1998 در یک گاراژ ایجاد شد. و بیش از دو دهه بعد، موتور جستجو بر فعالیت جستجوی اینترنتی مسلط شد و سرمایه گذاری های گسترده ای در حوزه فناوری انجام داد.  بنیانگذاران مرموز و خصوصی …

سهام داران گوگل💵🛰🔎 Read More »