لینکدین

لینکدین چیست؟ / آشنایی با linkedln کارایی‌ها و نحوه‌ی استفاده🔗🕶👨‍✈️

لینکدین چیست؟ لینکدین بزرگترین شبکه حرفه ای دنیا در اینترنت است. شما می توانید ازآن برای یافتن شغل یا کارآموزی مناسب، ارتباط و تقویت روابط حرفه ای و یادگیری مهارت هایی که برای موفقیت در حرفه خود نیاز دارید استفاده کنید. می‌توانید از طریق دسک‌تاپ، برنامه تلفن همراه LinkedIn، تجربه وب تلفن همراه یا برنامه …

لینکدین چیست؟ / آشنایی با linkedln کارایی‌ها و نحوه‌ی استفاده🔗🕶👨‍✈️ Read More »