استاپ موشن🛑🤚🏍

انیمیشن استاپ موشن چیست؟ استاپ موشن “Stop motion” تکنیکی است که در آن اشیاء فریم به فریم فیلمبرداری می شوند به طوری که هنگام پخش با سرعت عادی به نظر می رسند که در حال حرکت هستند. فیلم را می توان با استفاده از شکل های گلی یا تصاویر دیجیتالی به جای اشیاء فیزیکی ساخت.به …

استاپ موشن🛑🤚🏍 Read More »