برندینگ چیست؟🏍🎎💸

برندینگ چیست – منشأ عمل برندسازی برندها از زمان شروع تجارت سال هاست که وجود داشته اند. هنگامی که محصول توسعه یافت، قیمت گذاری و بسته بندی شد، مدیران به فکر برندینگ بودند. نام تجاری یک محصول در نهایت یک تصمیم بود و هرگز اهمیتی به آن داده نمی شد زیرا آنها احساس می کردند …

برندینگ چیست؟🏍🎎💸 Read More »