دیزاین موج
موجی برای تغییر

ایمنی در برابر ویروس ها

ویروس کامپیوتری☠🦠🦟

تعریف ویروس کامپیوتری ویروس کامپیوتری یک برنامه مخرب است که برای انجام فعالیت های مخرب در یک دستگاه استفاده می شود.  فعالیت مخرب کد می‌تواند به سیستم فایل محلی آسیب برساند، داده‌ها را سرقت کند، سرویس‌ها را قطع کند، بدافزار اضافی را دانلود کند، یا هر اقدام دیگری که توسط نویسنده بدافزار در برنامه کدگذاری …

ویروس کامپیوتری☠🦠🦟 Read More »

معرفی انواع ویروس های سیستمی🦠🦟👨‍💻

ویروس کامپیوتری چیست؟ معرفی انواع ویروس های سیستمی  برای معرفی انواع ویروس های سیستمی ابتدا باید آن ها را تعریف کنیم. ویروس کامپیوتری یک برنامه مخرب یا کد نوشته شده است که برای انجام فعالیت های مخرب در یک دستگاه یا شبکه محلی استفاده می شود. فعالیت مخرب کد می‌تواند به سیستم فایل محلی آسیب …

معرفی انواع ویروس های سیستمی🦠🦟👨‍💻 Read More »