دیزاین موج
موجی برای تغییر

درباره ما

[vc_row height=”medium” color_scheme=”primary” us_bg_image_source=”media” us_bg_image=”5641″ us_bg_parallax=”vertical” us_bg_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.1)” content_placement=”middle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-200px%22%7D%7D” hide_on_states=”default,laptops,tablets,mobiles”][vc_column][us_post_title align=”center” tag=”h1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%220%22%7D%7D” migration_add_content=”1″][us_breadcrumbs show_current=”1″ align=”center” separator_icon=”material|chevron_right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%220.9rem%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row hide_on_states=”default,laptops,tablets,mobiles”][vc_column][vc_tta_tabs layout=”timeline” type=”timeline”][vc_tta_section title=”1390″ tab_id=”1377359144-1-100″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

افتتاح شرکت

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

شروع کار

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”1391″ tab_id=”1377359144-2-22″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”5494″ align=”center” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]

یکسال بعد

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”1392″ tab_id=”1377362430608-5-10″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text]

دوسال بعد

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”5548″ align=”center” img_link_target=”_self” img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”1393″ tab_id=”1377361385075-3-7″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_image image=”5554″ align=”center” img_link_target=”_self” img_size=”medium”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

سه سال بعد

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

توانایی های کسب شده

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”1394″ tab_id=”1377361739055-4-7″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

تفاوت ما با دیگر ارائه دهندگان

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموماً نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row color_scheme=”alternate” boxed_columns=”medium”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Medium%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22line-height%22%3A%2230px%22%7D%7D”]

این تیم با ارائه خدماتی از قبیل طراحی سایت ، طراحی گرافیک ، پشتیبانی سایت و سئو قصد دارد تا در پیشرفت کسب و کار های کوچک در حوزه دیجیتال مارکتینگ سهیم باشد .

طراحی سایت :
تیم دیزاین موج با در اختیار داشتن متخصصین خبره در حوزه طراحی سایت می تواند کمک شایانی به کسب و کار ها انجام دهد .
طراحی گرافیک :
طراحی گرافیک موضوعی بسیار مهم در حوزه رسانه و دیجیتال مارکتینگ است که نیاز به تخصص و تجربه کارآمد در این حوزه دارد. بخش گرافیک تیم دیزاین موج به پشتوانه تجربه و نمونه کار های ارزشمند خود آماده قبول و انجام تمامی پروژه های گرافیکی می باشد
پشتیبانی سایت :
پس از طراحی و ساخت سایت قطعا سایت ها نیاز به پشتیبانی دارند . این پشتیبانی به دو بخش پشتیبانی محتوایی و پشتیبانی فنی تقسیم می شود که هر دو نوع این پشتیبانی ها برای داشتن یک سایت خوب و کارآمد بسیار حائز اهمیت است .
سئو:
بهینه سازی سایت ها برای موتور های جستجو امری است که امروزه به یک مبحث مهم و پر چالش تبدیل شده است و بسیار رقابت در این حوزه زیاد است . اما برای انجام سئو و بهینه سازی درست سایت به یک متخصص خبره و حرفه ای برای این کار نیاز است که با مشاوره و انجام سئوی تکنیکال بتواند سایت شما را به لینک های اول موتور های جستجو برساند تا شما به راحتی بتوانید کالا یا خدمات مورد نظر خود را به همگان معرفی کنید

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

اعضای تیم

[/vc_column_text][us_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb”][us_person image=”12444″ name=”سید محمد علی آل طه” role=”رهبر” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full”][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb” animate_delay=”0.2″][us_person image=”12444″ name=”سید یوسف صندید” role=”طراح گرافیک” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full”][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb” animate_delay=”0.4″][us_person image=”12444″ name=”سید محمد حسین امام” role=”طراح سایت” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full”][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb” animate_delay=”0.6″][us_person image=”12444″ name=”محمد حسن شفیع زاده” role=”طراح سایت” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full”][/us_person][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb”][us_person image=”12444″ name=”سید مرتضی طه” role=”برنامه نویس” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full”][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb” animate_delay=”0.2″][us_person image=”12444″ name=”محمد حسین نجمیان” role=”سئو کار” link=”url:{31677f3dbeb35a16d63b926943dbd07c39e1cc9e40e1dc6d237713d8acca92c2}23″ layout=”simple_circle” img_size=”full”][/us_person][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb” animate_delay=”0.4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animate=”afb” animate_delay=”0.6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]