logo
جستجو کردن

توابع در پایتون چیست؟ (?What are functions in Python)

functions-in-Python

توابع در پایتون چیست؟

توابع، یکی از مفاهیم کلیدی در برنامه‌نویسی پایتون هستند. آن‌ها به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا کد را به قسمت‌های کوچک‌تر و قابل‌باز‌استفاده‌تر تقسیم کرده و به‌طور مؤثرتری کار کنند. در این مقاله، مفهوم توابع در پایتون، نحوه تعریف آن‌ها و کاربردهای آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم توابع در پایتون

در پایتون، تابع به عنوان یک بلوک کد است که می‌تواند با یک نام تعریف شود و می‌تواند ورودی دریافت کند، کارهای مختلفی انجام دهد و خروجی برگرداند. توابع می‌توانند توسط کاربران تعریف شوند یا از ماژول‌ها و کتابخانه‌های موجود در پایتون استفاده شوند. توابع به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا کدهای تکراری و پیچیده را به قسمت‌های کوچک‌تر و قابل‌باز‌استفاده‌تر تقسیم کنند و کد خود را سازماندهی و بهبود دهند.

نحوه تعریف توابع

در پایتون، توابع با استفاده از کلیدواژه def تعریف می‌شوند. ساختار کلی تعریف یک تابع به صورت زیر است:

def نام_تابع(ورودی_تابع):
# بدنه تابع
return خروجی_تابع

در این ساختار، نام_تابع نام دلخواهی است که توسط برنامه‌نویس برای تابع انتخاب می‌شود. ورودی_تابع نیز می‌تواند یک یا چند ورودی باشد

که توسط تابع پذیرفته می‌شوند. در بدنه تابع، کدهای مربوط به عملیات مورد نظر قرار می‌گیرند و با استفاده از کلیدواژه return می‌توان خروجی مورد نظر را برگرداند.

برای مثال، یک تابع ساده برای جمع دو عدد را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

def جمع(عدد1, عدد2):
جمع = عدد1 + عدد2
return جمع

در این تابع، نام جمع به عنوان نام تابع انتخاب شده است و دو ورودی عدد1 و عدد2 به عنوان پارامترهای تابع در نظر گرفته شده‌اند. بدنه تابع شامل یک عملیات جمع است و با استفاده از کلیدواژه return، مقدار جمع را برگردانده است.

کاربردهای توابع

توابع در پایتون به عنوان ابزاری قدرتمند برای سازماندهی کدها و اجزای قابل‌باز‌استفاده در برنامه‌ها استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای توابع عبارتند از:

 1. مدیریت کدهای تکراری: توابع به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا کد‌های تکراری را در یک تابع جداگانه تعریف کرده و از آن در نقاط مختلف برنامه استفاده کنند. این کار باعث افزایش قابلیت خوانایی و نگه‌داری کد می‌شود.
 2. تجزیه و تحلیل کد: توابع می‌توانند به برنامه‌نویسان در تجزیه و تحلیل کد و درک بهتر عملکرد برنامه کمک کنند. با تعریف توابع با نام‌های معنادار و توضیحی، کاربران می‌توانند به راحتی مفاهیم مربوط به بخش‌های مختلف برنامه را درک کنند.
 3. باز استفاده و انعطاف‌پذیری: توابع به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهند تا قسمت‌های مختلف برنامه را به صورت ماژول‌ها یا پکیج‌ها مجزا طراحی کرده و آن‌ها را در پروژه‌های مختلف استفاده کنند. این قابلیت باعث افزایش انعطاف‌پذیری و باز استفاده کد می‌شود.
 4. بهبود قابلیت خوانایی کد: استفاده از توابع به صورت مناسب و منظم باعث بهبود قابلیت خوانایی کد می‌شود. توابع با نام‌های معنادار، توضیحی و با استفاده از تمامی قواعد نام‌گذاری پایتون، کدها را برای برنامه‌نویسانی که در آینده با آن کد کار می‌کنند، قابل فهم می‌کنند.
 5. تست و اشکال‌زدایی: توابع راحت‌تر قابل تست و اشکال‌زدایی هستند. با تعریف توابع و انجام تست‌های واحد برای آن‌ها، می‌توان از طریق این تست‌ها اطمینان حاصل کرد که تابع به طور صحیح کار می‌کند و در صورت وجود خطا، آن را به سادگی برطرف کرد.
 6. افزایش قابلیت توسعه: استفاده از توابع به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا به سادگی برنامه‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر را توسعه دهند. با تقسیم برنامه به توابع جداگانه و انجام تست و اشکال‌زدایی برای آن‌ها، توسعه برنامه‌ها به صورت تیمی و هماهنگی بین برنامه‌نویسان بهبود می‌یابد.

  در کل، توابع یکی از اصول مهم برنامه‌نویسی و سازماندهی کدها در پایتون و سایر زبان‌های برنامه‌نویسی است. با استفاده مناسب از توابع، می‌توان کدهایی ساختاردهی شده، قابل فهم، باز استفاده‌پذیر و قابل توسعه ایجاد کرد. همچنین، استفاده از توابع بهبود قابلیت تست و اشکال‌زدایی کدها را نیز تسهیل می‌کند و در نهایت کیفیت و اعتبار کدها را افزایش می‌دهد.

  مثال‌هایی از توابع در پایتون:

  1. تابع محاسبه میانگین یک لیست اعداد

  def calculate_mean(numbers):
  “””این تابع میانگین یک لیست اعداد را محاسبه می‌کند.”””
  total = sum(numbers)
  mean = total / len(numbers)
  return mean

  1. تابع چاپ کردن سلام به یک نام:

  def print_hello(name):
  “””این تابع سلام به یک نام خاص را چاپ می‌کند.”””
  print(“Hello, ” + name + “!”)

  1. تابع تبدیل عدد به توان دوم:

  def square(number):
  “””این تابع یک عدد را به توان دوم تبدیل می‌کند.”””
  result = number ** 2
  return result

  1. تابع جمع دو عدد:

  def add_numbers(a, b):
  “””این تابع دو عدد را با هم جمع کرده و نتیجه را برگردان می‌کند.”””
  result = a + b
  return result

  1. تابع بررسی وضعیت یک عدد:

  def check_number(number):
  “””این تابع وضعیت یک عدد (مثبت، منفی یا صفر) را بررسی کرده و نتیجه را برگردان می‌کند.”””
  if number > 0:
  return “مثبت”
  elif number < 0:
  return “منفی”
  else:
  return “صفر”

  همچنین، می‌توانید توابع خود را بر اساس نیازهای خاص پروژه‌های خود تعریف کنید و از آن‌ها برای سازماندهی و بهینه‌سازی کدها خود استفاده کنید.

  1. تابع بررسی وجود عنصر در یک لیست:

  def check_element_in_list(element, my_list):
  “””این تابع وجود یک عنصر در یک لیست را بررسی می‌کند.”””
  if element in my_list:
  return True
  else:
  return False

  1. تابع مرتب سازی یک لیست اعداد:

  def sort_list(numbers):
  “””این تابع یک لیست اعداد را به ترتیب صعودی مرتب می‌کند.”””
  sorted_numbers = sorted(numbers)
  return sorted_numbers

  1. تابع تبدیل رشته به حروف بزرگ:

  def convert_to_uppercase(string):
  “””این تابع یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.”””
  uppercase_string = string.upper()
  return uppercase_string

  1. تابع پیدا کردن بزرگترین عدد در یک لیست:

  def find_max(numbers):
  “””این تابع بزرگترین عدد در یک لیست اعداد را پیدا می‌کند.”””
  max_number = max(numbers)
  return max_number

  1. تابع محاسبه عمر بر اساس سال تولد:

  def calculate_age(year_of_birth):
  “””این تابع عمر فرد را بر اساس سال تولد و سال جاری محاسبه می‌کند.”””
  current_year = datetime.now().year
  age = current_year – year_of_birth
  return age

  در این مثال‌ها، توابع با نام‌های گوناگون و با وظایف مختلف تعریف شده‌اند. هدف اصلی استفاده از توابع در پایتون، بهبود قابلیت‌های سازماندهی، خوانايي، قابليت استفاده مجدد و تست کردن کدها است. با توجه به نیازهای پروژه‌ها، می‌توانید توابع خود را تعریف کرده و از آن‌ها برای بهبود کیفیت و قابلیت‌های کدهای خود بهره‌برداری کنید.

  1. تابع چاپ اعضای یک لیست به صورت جداگانه:

  def print_list_items(my_list):
  “””این تابع اعضای یک لیست را به صورت جداگانه چاپ می‌کند.”””
  for item in my_list:
  print(item)

  1. تابع انتخاب عناصر فرد یا زوج از یک لیست:

  def select_odd_even_numbers(numbers, selection):
  “””این تابع اعداد فرد یا زوج را از یک لیست انتخاب می‌کند.”””
  selected_numbers = []
  if selection == ‘odd’:
  selected_numbers = [num for num in numbers if num % 2 != 0]
  elif selection == ‘even’:
  selected_numbers = [num for num in numbers if num % 2 == 0]
  return selected_numbers

  1. تابع محاسبه متوسط عددی در یک لیست:

  def calculate_average(numbers):
  “””این تابع متوسط عددی در یک لیست اعداد را محاسبه می‌کند.”””
  total = sum(numbers)
  average = total / len(numbers)
  return average

  1. تابع تبدیل اعداد به رشته:

  def convert_numbers_to_strings(numbers):
  “””این تابع اعداد را به رشته‌ها تبدیل می‌کند.”””
  strings = [str(num) for num in numbers]
  return strings

  1. تابع بررسی عدد اول:

  def is_prime(number):
  “””این تابع بررسی می‌کند آیا یک عدد عدد اول است یا خیر.”””
  if number < 2:
  return False
  for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
  if number % i == 0:
  return False
  return True

  در این مثال‌ها نیز توابع با وظایف ورودی و خروجی مختلف تعریف شده‌اند و می‌توانند در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. به‌کارگیری توابع با توجه به نیازهای پروژه‌ها و قواعد برنامه‌نویسی، می‌تواند بهبود و بهره‌وری کدها را افزایش دهد.

جستجو مطالب
جستجو کردن
جدیدترین مطالب
عضویت در خبرنامه

یک نظر در “توابع در پایتون چیست؟ (?What are functions in Python)

 1. بسیار مقالات خوب و ارزشمندی در اختیار عموم قرار میدین واقعا عالی هستین موفق باشین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

آدرس:

رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت

شماره تماس:

09362096232

پست الکترونیک:

info@designmoj.com

ثبت نام یا ورود
همین الان، اطلاعات خود رو وارد کنید و وارد سایت شوید